Achtergrond informatie

De kronieken zijn eigenlijk een soort database

Wat we uit de informatie halen is geheel aan onszelf

Van oorsprong is iedereen geboren om gelukkig te zijn. Daar bedoel ik mee dat je de hele dag een gevoel hebt dat je verliefd bent, dat je heel licht bent, dat je onuitputtelijk veel energie hebt en alles aan kan. Je voelt liefde voor je medemens en niets is je teveel.

Hoe kan het dan dat er maar weinig mensen zijn die zich zo voelen? Omdat we afgesneden zijn geraakt van de Goddelijke Energie, de bron van waaruit vitale levenskracht steeds hernieuwend en eindeloos tevoorschijn komt. Dat komt omdat we negatieve keuzes maken en gemaakt hebben. Sommige negatieve keuzes hadden een goeie reden om je uit een situatie te redden, maar zijn niet langer meer nodig, sterker nog, ze weerhouden je van het uitstralen van je eigen goddelijke energie van vandaag.

Alles wat we vandaag meemaken hebben we zelf gecreëerd. Er is niet zoiets als boze geesten die zich buiten ons om van het geluk beroven. Wij zijn geen slachtoffers van het lot. Er is wel een onwetendheid over wat er dan wel is gebeurd waardoor we niet bij ons volle potentieel kunnen raken. De kern van mijn verhaal is dat je zelf je eigen werkelijkheid hebt gecreëerd, en dat je dat nog steeds doet, iedere dag, bewust of onbewust. Dat te onderkennen geeft alle macht terug aan jezelf, maar ook verantwoordelijkheid. Er zijn geen limieten aan de Goddelijke mogelijkheden. Je kunt je potentieel bereiken door zelf 100% verantwoordelijkheid te nemen voor je realiteit, zelfs als die buiten je bewustzijn om gecreëerd is.

Wat je in je ziel meedraagt, wie je ziel werkelijk is van oorsprong, is ontstaan uit goddelijke energie. Die energie draag je nog steeds met je mee. In alle reïncarnaties is die hetzelfde gebleven. Zoals je lichaam littekens heeft, en vervormingen die door de jaren heen zijn ontstaan heeft je ziel die ook.  Veel mensen weten niet meer wat het is om vanuit hun eigen energie kracht te putten een die ook uit te stralen, ze lenen als het ware energie van elkaar en eigenlijk putten ze hierdoor elkaar steeds verder uit.

Doordat ik mezelf toegang heb weten te verschaffen naar de Akashic Records kan ik alle informatie van iedereen zijn levens van alle tijden opvragen en erachter komen waar het mis is gegaan. Door ons bewust te zijn van wat de oorzaak is kunnen we het vervolgens uit de weg ruimen en nieuwe positieve keuzes maken. Dat is karma repair.

Wat zijn de Akashic Records? Dat is alles om ons heen. De lucht, of liever het luchtledige. Alles wat er is en was en zal zijn bestaat uit energie, trillingen dus. Dat gaat ook nooit verloren. Iedereen weet dat materie bestaat uit bewegende deeltjes, net als licht. Maar ook emoties hebben trillingen en deze worden weer gestuurd door onze gedachten. Omdat energie nooit verloren gaat, hoogstens in een andere vorm verandert, zijn ook de trillingen van de gevoelens en gedachten van alle zielen nog aanwezig. Net als bij een radio kun je leren hoe je af moet stemmen op deze hoger frequentie en kun je ontdekken wat iemand op een bepaald moment bezighield of meemaakt en wat voor effect dat op hem of haar had. Dat kan alleen bereikt worden door spirituele groei waardoor je zelf in een hoger trillingsgebied terecht bent gekomen. De meeste mensen leven in een trillingsgebied van de derde dimensie. Deze mensen zijn zich nauwelijks bewust van spirituele gebeurtenissen. Mensen die zich meer open stellen voor dit soort zaken komen in de vierde dimensie terecht en de mensen die gevoelig tot hoog gevoelig zijn zitten in de vijfde dimensie. 

De Akashic Records zijn een verzameling van gegevens in een andere trillings-dimensie waar je je door bewustwording op af kunt stemmen en waarin alles van iedereen en alle levens in opgeslagen zit. Het is een soort onzichtbaar internet waar je informatie uit kunt krijgen als je in staat bent op die speciale trilling af te stemmen. Er is alles te vinden van wat ooit gezegd of gedaan is in alle levens door alle tijden heen. Het is geen wetenschap maar experimenteel vastgesteld. Er is al sinds mensenheugenis gebruik van gemaakt al was het vroeger alleen maar door een handjevol spirituele leiders. Het besef zelf is al heel oud. In India 3000 jaar geleden kende men het onder de naam : Akasha. vandaar de  term Akashic Records.  

Deze theorie kun je van me aannemen of niet. Het is kennis met en ongeloofwaardigheids-gehalte voor iemand met een lager trillingsgetal. Het is zweverig als je dit niet kunt voelen en wordt derhalve vaak niet als waarheid ervaren. De planeet maakt een enorm bewustwordingsproces door en er zijn steeds meer mensen die in een hoger trillingsgetal terechtkomen en ook kunnen voelen dat er meer bestaat dan een drie dimensionaal leven. Voor mij is het simpele feit dat er meer bestaat dan op het eerste gezicht te beleven valt geen verrassing, maar ik heb er geen boodschap aan als ik deze kennis niet ook in mijn dagelijks leven kan toepassen. De onvrede die ik altijd heb gevoeld heeft me onverminderd laten zoeken naar de wijsheid van de Records en ik heb nu de sleutel gevonden tot deze ultieme waarheid, zodat ik door zelfkennis efficient aan mijn manifestatie kan werken maar ook in dienst kan staan van anderen. Als praktisch ingestelde Zeeuw wil ik me voornamelijk bezig houden met de informatie die relevant is voor personen die last hebben van vorige levens. Ik zie geen heil in het dramatiseren van deze verhalen en er sensationeel nieuws van te maken. Ik gebruik het puur als nut om het algemeen welzijn van mijn klanten te vergroten en een handvat aan te reiken voor spirituele groei. Als vorige levens niet gerelateerd kunnen worden aan wat er vandaag gebeurd heb ik er geen boodschap aan.

Kennis over wat je in vorige levens meegemaakt hebt is belangrijk voor je groei en het bepaald vaak het karma wat je moet oplossen in dit leven en als je het nu niet doet in een volgend leven..

Geheel onverwachts ben ik de Akashic Records tegengekomen. De basis van ons aller zoektocht is om het goddelijke in onszelf en anderen te vinden. Doordat we in staat zijn keuzes te maken, maken we ook negatieve keuzes. Die zorgen ervoor dat we van ons goddelijk zelf verwijderd raken. We weten dat ergens wel maar het is op een of andere manier gemakkelijker om te blijven waar we zijn. Onze ziel echter weet dat we niet ons potentieel waar maken en dat uit zich in dingen in ons leven die niet gaan zoals we graag willen. Dat kan zijn op persoonlijk gebied, emotioneel, financieel of met onze gezondheid. Als we niet 100% in lijn zijn met wat onze ziel van ons weet zijn we niet gelukkig. Met gelukkig bedoel ik niet euforisch maar een balans voelen met de wereld rond ons en hoe deze eruit ziet.

Alles wat je meemaakt heb je bewust of onbewust gekozen. Door toegang te krijgen tot de Records, kun je je bewust worden van de situatie waarin je je bevindt. Het gaat hier niet om een geloof in iets maar een bewustwordings proces. Het is werkelijk een proces en niet iets wat ik je vanavond kan leren. Ik kan hier eindeloos over vertellen maar pas als je zelf gereed bent voor de overdracht van kennis die ik geef kun je je het eigen maken. Hoe meer je weet over jezelf en dieper tot de kern doordringt van wat je in dit leven als boodschap hebt mee gekregen hoe meer je zult merken dat verandering van je huidige situatie onvermijdelijk is. Ik heb het niet over een verhuizing of een echtscheiding of andere dramatische zaken. Mijn lerares noemt ons werk transformatie expertise.

Om gebruik te maken van de Akashic Records moet je uiterst zorgvuldig zijn in wat je wilt weten om niet overweldigd te raken door de grote hoeveelheid informatie. Hoe je iets vraagt is vaak belangrijker dan wat je vraagt. Wat te doen met al die informatie? Veel psychics krijgen de hele tijd deze informatie door maar weten vaak niet voor wie het bestemd is of bij welk tijdsbestek het past. Ik verkrijg toegang door een welbewuste meditatie en doelgerichte vragenstelling. Als deze sessie over is sluit ik het informatiekanaal zodat ik gewoon met mijn leven van alledag verder kan gaan. Ik wil zelfs niet teveel over mijn eigen toekomst weten want dat belemmert me het leven in het hier en nu en dat is toch het belangrijkste proces. Ik kan dus ook niet zo van jullie zien wat jullie gedachten zijn of een toekomstbeeld van iemand omdat ik dat bewust heb afgesloten. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen spontane momenten van verhoogd bewustzijn plaats kan vinden, want ik kan plotseling en ineens weten wat er met wie gaat gebeuren en dan gebeurd het ook.

De bewakers van de Records zorgen ervoor dat de integriteit in de gaten wordt gehouden. De mensen die toegang hebben tot deze informatie zijn ervan doordrongen dat het alleen gebruikt kan worden om een hoger doel te dienen. Het hogere doel is om opnieuw ontvankelijk te worden voor de vitale goddelijke levensenergie die voor iedereen beschikbaar is. Om dit werk te doen heb je een gedegen begrip nodig van trillingen en acceptatie van het concept van reïncarnatie. Zelfs die mensen krijgen niet altijd toegang tot het gevraagde om redenen die niet verder uitgelegd worden. Het kan zijn dat de ziel waar informatie over gevraagd wordt juist zelf een grote transformatie door maakt of dat deze ziel misbruik zou maken van de gegevens.

De Akashic Records dringen zich niet op, hebben geen identiteit van een persoon of een groep, zijn niet het eigendom van een religieuze filosofie of geloofsovertuiging. Ze zijn er voor iedereen en zijn heel feitelijk precies wat ze zijn, feiten over alles wat ooit gebeurd is.

Tot zo ver de theorie, nu gaan we naar hoe het praktisch op ieder van jullie toegepast kan worden. Iedere ziel is of positief en zoekt het goddelijke licht, of negatief en staat het in de weg, blokkeert het als het ware. Het gaat niet om mensen die zogenaamde positieve gedachten hebben of lief voor elkaar zijn, zorgen of geld geven aan goede doelen. Het gaat om het actief tegenhouden van hun eigen potentieel en dat van anderen. Sommige mensen nemen negatieve beslissingen en moeten daar de consequenties van dragen, maar er is niets mis met negatieve keuzes maken. We doen het de hele dag door, ons hele leven. Oordeel ook niet over een ander waarvan je denkt dat die dat doet, want het oordelen zelf is negatieve energie. Iedereen heeft recht op zijn eigen proces en iedereen is pas klaar voor verandering als die dat zelf aan geeft.

De brengers van het licht geven constant boodschappen door hoe je positieve keuzes kunt maken, maar hebben eindeloos geduld en kijken met compassie toe hoe raadgevingen genegeerd worden, tot het bittere einde. Pas als je uit eigen vrije wil het licht toe wilt laten zullen ze je bij staan als gidsen om de verandering door te zetten. nergens wordt dwangmatigheid gepromoveerd. Natuurlijk is verandering onvermijdelijk, want de definitie van geestesziekte is blijven doen wat je altijd hebt gedaan en tegelijk andere resultaten verwachten. De ziel reis door vele eeuwen heen en heeft verschillende oorsprongen. In ieder leven probeert de ziel de plek te vinden waarin het zich thuis voelt. Iedereen is verschillend en behalve dat we allemaal ergens anders vandaan kunnen komen dragen we ook een verschillende energie met ons mee. De oorsprong kan ik aflezen aan de hand van de gegevens over naam en geboorteplaats en datum. De trillingen van die gegevens uitgesproken tijdens een afgestemde sessie verschaffen mij die informatie. Iedere oorspronkelijke geboorteplaats van de ziel heeft zijn eigen kenmerken zoals wij Nederlanders zijn en blijven ook al wonen we in het buitenland. Het kan zijn dat de ziel op verschillende plaatsen lange tijd heeft vertoefd en dan vormt deze een combinatie van de diverse kenmerken. In de soul re-alignment herkennen we acht verschillende karakteristieken, deze zijn, globaal;

Dan zijn er acht verschillende energieën. een combinatie van deze geeft een scherp beeld van wie je bent op ziels-niveau.

Goddelijke compassie

Goddelijke creatie

Goddelijke orde

Goddelijke liefde

Goddelijke zelf-expressie

Goddelijke waarheid

Goddelijke kracht

Goddelijke wijsheid

 klik hier om op de hoogte gehouden te worden