De Akasha Kronieken.

De Akasha Kronieken.

Als je op de titel klikt legt wikipedia uit wat zij er onder verstaan. Misschien heb je er wel eens iets van gehoord, misschien is het wel eens uitgelegd maar doordat je het niet kon bevatten heb je het ook maar weer naast je neerlegt. Akashic Records wordt ook wel genoemd; The Book Of Life, in de Joodse traditie. De grootste wens is om ieder jaar bijgeschreven te mogen worden in dit boek, maar dat gebeurd automatisch, daar hoef je niet goed of slecht voor geleefd hebben. Het boek van het leven is geen bijbel, er staan geen wetten in, het is een feitelijke registratie van alles wat er ooit gebeurd is. Er is geen emotie, geen dogma en geen onderscheid tussen goed en kwaad. Het is een soort internet. In feite kan iedereen daar toegang toe hebben, mits er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Er kan geen misbruik van gemaakt worden door negatieve figuren die snode plannetjes hebben. Ik was hier niet naar op zoek, en toch, achteraf moet ik geweten hebben dat de sleutel voor de raad die ik nodig had hierin besloten lag. Aangezien ik sinds mijn scheiding vier jaar geleden op een afgelegen plek woon, heb ik het meeste contact met de wereld via het internet en ben hierin zelfs verder in doorgedrongen dan ik ooit gedaan zou hebben als ik in Goes was blijven wonen.

Het oude land en zijn beloften

Iedere keer als ik naar Nederland ging probeerde ik met mijn familie in het reine te komen, geld te verdienen en een oude liefde leven in te blazen. Van te voren had ik dan een tijdsbestek in gedachten waarin dit zou moeten gebeuren want zo zit het vliegverkeer nou eenmaal in elkaar. Als ik een prive-vliegtuig zou hebben zou ik weggaan wanneer alles eruit zag zoals ik in mijn hoofd had. Het waren deze drie zaken die me niet lekker zaten in mijn leven; geld, liefde en familie. Dat is nogal wat.

Ik ben kunstschilder van beroep en met dit gegeven dacht ik dat ik dan ook overal ter wereld mijn ezel neer zou kunnen zetten en derhalve ook geld kon verdienen. In principe is dat natuurlijk ook zo, maar mijn werkelijkheid bleek heel anders. Iedere keer als ik in Nederland was gebeurden er akelige dingen die veel productieve tijd wegnamen. Mijn moeder overleed, een keer werd ikzelf heel erg ziek en had vier dagen hoge koorts, een andere keer kreeg mijn vader een bijna dodelijk ongeluk, weer een andere keer kreeg ik hooglopende moeilijkheden te verwerken met mijn familie. Ik vond de prijs om zo in het leven te staan enorm hoog en had het gevoel dat ik altijd tegen de stroom in aan het zwemmen was. Nooit verdiende ik geld genoeg om in de culturele woestijn van Florida een normaal leven te kunnen leiden. Dit alles veroorzaakte diepe eenzaamheid, zorgen en armoede bij terugkeer in Amerika. Ik had geen vangnet, niet sociaal, noch financieel en was behept met de overtuiging dat ik het niet zou redden, zo alleen.

Levenslust

Kwetsbaar maar veerkrachtig ging ik toch iedere keer weer met vol enthousiasme op zoek naar nieuwe wegen dit tekort aan levensgeluk op te vullen. “Waarom hebben andere mensen het wel voor elkaar? Wat zie ik niet?” Ik las boeken, had gesprekken met mijn spirituele vriendin in Miami en studeerde, zocht met een ijverige honger waar geen einde aan leek te komen, naar antwoorden. Zo kwam ik in contact via een Nederlandse vriend met de Akashic Records. Op Facebook nogal liefst.

Iemand, mijn nieuwe coach, had er een lesprogramma van gemaakt. Ze beloofde niet alleen dat ik met deze wijsheid mijn problemen op zou lossen, maar ook dat ik er anderen mee zou kunnen helpen. Dat laatste leek me wel wat, want om alle dagen alleen in het atelier door te brengen zonder een levende ziel te zien, begon ik een beetje beu te raken. Ik wilde midden in de maatschappij staan en iets nuttigs betekenen voor anderen. Ik leerde erg veel van haar. Een hele wereld ging open, het was alsof ik plots de laatste puzzelstukjes van een complex geheel in handen kreeg. Iemand die de Da Vinci code gelezen heeft kan invoelen hoe dat werkt. Het was als het ontcijferen van een plot, een wet, de universele wetten van het leven. Wat zijn die dan? Wie weet het? Wie verteld mij hoe ik dit moet doen?

Dit is wat aan mij geopenbaard werd; Iedere gedachte, ieder woord en keuze die we maken blijft voortbestaan in alle eeuwigheid als energie.

Alles is voort gekomen uit een gedachte.

Dat wil zeggen dat ieder woord een eigen vibratie heeft. Je kunt je dat wel een beetje voor stellen. Als je woest bent en gaat schreeuwen van frustratie blijft die energie nog lange tijd in de lucht hangen en is vrijwel voor iedereen voelbaar. Vanuit die gedachte kun je ook voorstellen dat woorden met een andere emotionele lading ook voelbaar zijn al is het dan een stuk subtieler. Misschien niet direct voor jou voelbaar maar wel voor iemand die daar gevoelig voor is. Iemand die nog gevoeliger is kan zelfs gedachten lezen. Al die gedachten, woorden, onuitgesproken of niet van alle levens ter wereld en ver daarbuiten zijn opgeslagen als energie in het luchtledige. Zo zit dat. Niets in het universum gaat ooit verloren.Het blijft aanwezig als trillingen, heel subtiel maar voor de getrainde spirituele mens goed waar te nemen. “Nou dat is eng, zul je denken, nou moet ik toch eens voorzichtiger zijn in het verkeer als ik zit te schelden en denk dat niemand het hoort” Inderdaad. Dat soort trillingen gaan als negatieve energie waarschijnlijk ergens vast zitten in je lichaam en als je dat nou maar vaak genoeg doet, is de enige oplossing een bezoek aan de dokter.

Na amper de training te hebben gevolgd kon ik ook de trillingen “lezen” en tot mijn grote verbazing klopten ze met het beeld wat ik van iemand had. Overigens niet altijd want er zijn nog heel veel mensen die zelf wel weten wie ze zijn maar dat aan de buitenkant niet laten zien uit angst ‘ontdekt’ te worden. Daardoor zijn de beelden juist voor een ander onduidelijk en kon ik ze ook niet goed plaatsen.

Volg je hart

Ikzelf bleek ook iemand te zijn die werkelijk doodsbang was van mijn eigen kracht. De verantwoording die ermee gepaard ging en de stappen die ik zou moeten ondernemen te worden wie ik werkelijk was was ronduit angstaanjagend. “Nee, smeekte ik in stilte, dit kan niet, ik ben niet zo!” Na het eerste verzet legde ik me erbij neer en accepteerde wie ik diep in mijn wezen ben. Het is misdadig om niet voor jezelf uit te durven komen. Verlegen als ik was leerde ik in het openbaar spreken in een taal die anders was dan mijn moeders taal.

Al die tijd, al sinds ik een kind was had ik deze gevoeligheid voor trillingen gehad. De waarheid over wat ik zag wat er gebeurde tussen mensen, is meestal maatschappelijk on-acceptabel en wat ik daarover zei werd glashard ontkent. Ik was een kind, dus hoe kon ik dat weten? Door deze ontkenning had ik het vertrouwen in mijn innerlijke kompas bedolven onder twijfel en eigenlijk werd ik hierdoor een heel schuchter meisje zonder richting. In plaats van erkenning voor mijn gaven kreeg ik allergieën, eerst voor gras en pollen, later voor verschillende soorten voeding. Mijn moeder zei altijd, “Je moet je hart volgen, dan komt alles goed” Dat klopt ook wel, maar ik kon dat stemmetje van binnen niet meer horen.

 Wat is mijn pad?

Ik groeide op zonder richting en deed af en toe toevallig het goede dankzij een enorme hoeveelheid energie. Hierdoor kon het zijn dat ik lange tijd zelfs op het verkeerde spoor toch nog kon functioneren. Totdat depressie en oververmoeidheid uiteindelijk alle energie weer wegnamen en ik op zoek moest naar iets wat me wel gelukkig kon maken. Het leek een eindeloze zoektocht die niet altijd vervelend was overigens en zelfs niet eens op een zoektocht leek maar op een grote vakantie. Vanuit een baan als Art Director bij BBDO Business communications ging ik zwerven in het Caribisch gebied en kwam daar mijn Amerikaanse echtgenoot tegen. We vonden uiteindelijk een huis in Miami.

In Amerika leerde ik nieuwe regels van leven en vooral ook overleven kennen. Dit vond ik fascinerend. Alle regeltjes vanuit de Nederlandse voedingsbodem kon ik overschrijden en ik voelde dat ik meer mezelf kon zijn en dat mijn grenzeloze energie gewaardeerd werd in de vorm van betalingen. Toch deed zich weer een andere situatie voor want mijn ex-echtgenoot met wie ik uiteindelijk 15 jaar getrouwd was droeg zoveel negatieve energie met zich mee dat ik er bijna aan ten onder ging. Ik had altijd gedacht dat je als je iets beloofde dat die belofte na moest komen en de belofte van eeuwige trouw is er zo een. Door dik en dun. Dat staat in de bijbel tenslotte.

De Ware Liefde

Die overtuiging kwam tot wankelen toen ik de ware liefde tegenkwam en ik  begreep ik dat ik niet van mijn eigen man hield. Dat was geen liefde, dat was een band zoals rovers ook kunnen hebben, bij elkaar gehouden door angst voor het alleen-zijn, bekrachtigd door het idee dat ik alleen niks waard zou zijn. Er staat ook in de bijbel dat echte liefde altijd voor gaat. Als je leeft volgens het principe van Liefde, Licht en Waarheid, valt alles wat je wenst je ten deel.Toen ik echte liefde eenmaal had gevoeld begon ik te geloven in een onzichtbare kracht die ik moest gaan volgen.

Deze liefde, hoe kort hij ook feitelijk zichtbaar was, opende op slag mijn ogen en veranderde mijn hele wereld. Ik begon het stemmetje weer te horen en ik vertrok zonder slag of stoot naar het gebied waar ik me het gelukkigst had gevoeld. Ik huurde een truck, laadde al mijn spullen in en liet mijn man, zijn kinderen en kleinkinderen plus het comfortabele leven wat ik met moeite opgebouwd had in de steek. Drijfveer was de liefde van een man door wiens ogen ik van mezelf heb leren houden. Ik wist niet dat ik zo mooi en krachtig kon zijn. Ik moest een manier zien te vinden dit aan de wereld te laten zien. Dat werd mijn missie.

Toch kon ik erg veel dingen niet begrijpen. Ik was volstrekt alleen, kreeg veel verkeerd advies, raakte al mijn geld aan de foute mensen kwijt en begreep dat ik niets van de wereld begreep. Maar ‘de wereld’ heeft zo zijn eigen wetten gemaakt. Het volgt dogma’s van mensen die allang dood zijn en niets hebben begrepen van liefde en waarheid, laat staan licht. Het zijn mensen met een grote negatieve energie die niet weten hoe ze zichzelf kunnen voeden uit de Bron. Ze maken regels, stelen van elkaar, bedriegen elkaar en doen leugens geloven alsof het gedrukt staat. Iedereen doet het toch? Ja? En? Overal stichten ze verwarring.  Dat wist ik ook niet. Ik wilde advies van mensen. Ik wilde doen wat ze zeiden en zo succesvol worden, maar het werkte voor mij niet. Hoe harder ik zwoegde en hoe meer geloof ik hechte aan wat anderen zeiden hoe verder het geluk van me afdreef.

Steeds verder zoeken

Ik ging naar Nederland, deed readings, maakte een succesvolle serie schilderijen maar opnieuw bij thuiskomst in Amerika bleef er niets over van de dynamiek die ik had gevoeld. Ik was weer alleen, had meer pijn in mijn lichaam dan daarvoor en had opnieuw geen geld. Ik had het niet in de hand. Iets had controle over mij, ik volgde een nieuwe cursus bij Andrrea Hess. Dit keer echter probeerde ik het niet meer met mijn verstand te begrijpen, maar volgde mijn gevoel, durfde grote stappen te nemen in het absolute geloof in mezelf en was voor het eerste in mijn  leven succesvol.

Dat wil zeggen, totdat ik weer naar Nederland ging. Het stemmetje in mezelf was nog niet sterk genoeg geweest. Ditmaal bleek dat het onderbewuste niet had geregistreerd hoe ik succesvol geld had op weten te halen, mijn operatie helemaal zelf had betaald en een nieuwe auto had weten aan te schaffen. Mijn onderbewuste hoorde alleen maar dat Amerika een eng land was, dat het allemaal alleen maar om geld draaide en dat ik beter maar terug naar Nederland kon komen om in de bijstand achter de Sanseveria’s te gaan zitten.

Het onbewuste bepaald wel ons handelen. Wat heeft dit nu allemaal met de Akasha Kronieken te maken? Daarin staat beschreven wat ik goed en fout gedaan heb in het proces. De wetten van het universum zijn ongelofelijk precies. Het zijn de enige wetten die gelden. Geen enkele bureaucratie kan hier tegen op.  De wetten zijn zo dat als je iets gedaan hebt wat tegenin het Licht gaat ben je schuldig aan negatief gedrag, je negeert het licht. Dat wordt afgestraft, met ongelukjes en pijn en ziekte, armoede, en ruzies.

Angst bepaald ons falen

Iedereen die geboren wordt is een kind van God en als zodanig ben je verplicht aan jezelf je uiterste best te doen van al je talenten en giften gebruik te maken voor het algemeen goed van iedereen. Ook als deze talenten niet door een (negatief ingestelde ) maatschappij worden gewaardeerd.  Maar als iedereen in Amerika slechts advocaat wil worden uit angst voor een armoedig leven als boekhouder, hoe zit dat dan? Angst is het woord waar het hier om gaat, want angst staat niet in God’s woorden boek. Het universum voorziet iedereen van eten en drinken. Het staat zelfs in het Onze Vader. “….geef ons heden ons dagelijks brood en leidt ons niet in verzoeking…” Angst weerhoudt ons van ons eigen geluk. Angst is negatief. Uit angst voor onze oudedagsvoorziening doen we een heel leven iets wat we eigenlijk niet willen. En hoe ziet die oude dag er dan uit? Ga zelf maar eens kijken in een bejaardentehuis. Zo ziet een nasleep van angst er uit. Een leven lang voor je pensioen zorgen geeft je net genoeg voeding en onderdak om niet dood te mogen gaan. Het betekent dat je ergens denkt dat je het niet waard bent om geld te krijgen voor de giften waarmee je geboren bent.  Hoe kom je nu te weten wie je diep van binnen bent ? Door een reading door iemand te laten doen.

Readings doen is verhelderend

Dit nu is de grootse gift die ik aan de mensheid kan geven. Ik ben in staat om in een hogere vibratie te gaan zitten en dan net als een radio de trillingen op te vangen die bij jouw werkelijkheid horen. Ook kan ik zien in welke tijd je een verkeerde keuze hebt gemaakt waarvoor je zelfs nu nog in dit leven voor moet boeten. Waarom is dat zo? Omdat je niet bewust bent van die negatieve energie die er nog steeds zit. Dat heet karma. Dat komt iedere keer weer in een andere vorm terug, maar het wordt gedragen door dezelfde energie. Zodra je weet wat er gebeurd is kan het euvel oplossen en kun je met een schone lei verder. Hierdoor kan ook jij het kleine stemmetje binnenin je gaan voeden en sterker laten worden, risico’s durven nemen. Zodra je iets doet wat bij je hoort krijg je ineens hulp uit onverwachte hoeken. Soms kan zelfs een wonderlijke gebeurtenis je ten deel vallen als je er voor open staat.

Mooi he? Door zover te komen dat ik dit alles begrepen heb ben ik tevens ook bij mij eigen potentieel in dit leven aangekomen. Ik heb de opdracht gekregen om mensen te helpen met het waarmaken van hun potentieel. Ik kan alleen die mensen helpen die dat zelf ook willen. Ik heb ervoor gekozen om kunstenaars voorrang te geven omdat er een mythe bestaat dat deze groep moet lijden, gestraft moet worden en het zwaar moeten hebben willen ze goeie kunst produceren. Die opvatting deel ik absoluut niet. Een maatschappij zonder muziek, dans en schilderijen is een levenloze club. Ik wil dat getalenteerde kunstenaars hun weg weten te vinden zonder dat het een lijdensweg wordt. Als er iemand bestaat die 300 miljoen euro voor een schilderij betaald is er ook genoeg geld om een kunstenaar te laten groeien en de waarde van zijn noeste arbeid met ons te delen. Want er moet wel voor gewerkt worden. Er is zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en oefening voor nodig om je beste ik te laten schijnen. Als je liever in de bijstand blijft zitten is dat terecht je eigen vrije keuze. Begrijp wel dat het een keuze is die je helemaal zelf maakt en waar je ook de verantwoording voor dient te dragen.

Een mini reading kost 100 euro. Hiervoor krijg je een eerste inzicht in je potentieel. Een volledige energie behandeling waarbij negatieve keuzes worden onderzocht op spiritueel niveau en weggehaald worden, kost 300 euro. Het duurt ten minst 21 dagen voordat de nieuwe energie zijn intrede doet. De communicatie gaat via Skype of per telefoon. Mail om een aanvang te maken met jacobinat@gmail.com. Bellen kan ook 00 1-786 457 1606.

Verder geef ik ook lezingen over dit onderwerp en ben bereid hiervoor naar Nederland te komen. Daaraan zijn uiteraard kosten verbonden. Ik doe dit werk met groot enthousiasme omdat er zoveel positieve verandering mee in gang gezet wordt bij mensen. Begrijp me goed, het gaat hier niet om GELOOF, het gaat om een BEWUSTWORDING. Je hoeft van mij niets aan te nemen wat in strijd is met je eigen gevoel (common sense)

Hier een aantal positieve reacties;

“Jacobina, Wat me opvalt is dat ik als vanzelf geleid wordt naar de juiste informatie, beslissingen die me goed doen of goed voor me zijn. Het is alsof me een kans wordt aangereikt, als je wist hoezeer ik het laatste jaar met een knoop in mijn maag ging werken. De tegenzin heb ik veel te ver laten komen” T.

Hi Jacobina;

“I wanted to thank you for doing the soul profile.  It has really been very enlightening and helpful in bringing clarity to the problems that I am going through and the difficulties that I have been having in resolving them.  I think that you were so on point in so many of them and it is helping me tremendously by seeing my “issues” in a clearer more defined light. I have been able to understand myself better and with that comes the strength and power to take control” L.